Dato: 7. januar 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Nicolaj Bøgh
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 7 Jan 1874[skal være 1875]

Kjære Ven

Et glædeligt Nytaar! Hjerteligt Tak for det gamle Aar og al den Deeltagelse De viiste mig i samme. Nu antager jeg at De er vendt tilbage til Kjøbenhavn og jeg haaber derfor snart at see Dem. Det var en smuk Idee med de fire Kongebørn og Digtet ligesaa smukt. De er lykkelig at De har Friskhed i Sinidet til at kunne skrive, dog, det kunde jeg ogsaa i Deres Alder. Bring Deres Broder Frederik min deltagende, trofaste Hilsen i dette nye Aar, gid det bringe ham Sundhed og Glæde. Meget længes jeg efter at besøge ham, men jeg er bange for de mange Trapper; ogsaa hans Frue vil De hilse fra

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm