Dato: 1. januar 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Edmund W. Gosse
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn Nytaarsdag 1875.

Kjære, meget ærede Hr Gosse!

I Sommertiden begyndte jeg at føle mig mere vel og at komme til Kræfter, Vinteren har igjen kuet mig, jeg kan ikke som før besøge Theatrene og kjære Venner, ikke arbeide som jeg saa gjerne vilde, selv den tidligere Behagelighed at skrive Breve trætter mig; mine deeltagende, trofaste Venner ville bære over med mig heri. De har, vil jeg imidlertid haabe, i Juletiden modtaget fra mig en Bog, rigtignok uden Brev, dette kommer først her med hjertelig Hilsen til Dem i det nye Aar. Bogen jeg sendte er Slutnings Bindet af alle mine Eventyr og Historier, De kjender vist de fleste af disse men maaskee da »Bemærkningerne« bag i Bogen kan have nogen Interesse for Dem. Tak for Deres venlige Skrivelse! Tak for den Deeltagelse De viser mig, og glæd mig, om ikke længe, med et Brev. Lever jeg og slipper gjennem den kolde Vin­ter da haaber jeg at Vaaren og Sommeren atter styrker og forynger mig! Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm