Dato: 20. december 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Brandes
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 20 December 1874

Kjære, meget ærede Hr Brandes!

Inderlig Tak for Tilsendelsen af Maanedsskriftet, det interesserer mig meget. Deres Gjengivelse af Klidasas Digt er saa frisk og smuk; jeg vilde gjerne ahve udtalt det for Demi Deres Hjem, men jeg vedbliver at være lidende, har svært ved atkomme op ad Trapperne, gid at jeg var vel over Vinteren, saa bliver det nok bedre. Tør nu ogsaa jeg bringe Dem en Bog, Slutnings Bindet af alle mine Eventyr; det er, som De veed udkommet i disse Dage. / Det eneste Nye i Bogen er de tilføiede "Bemærkninger"; det vil glæde mig at vide om disse interessere Dem. Hils Deres elskværdige, unge Frue.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 80, 18-20)