Dato: 18. december 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 18 Decemb. 1874.

Kjære Ven!

Det var mit Ønske at sende Hans kongelige Høihed, den kjære Prinds Valdemar paa Confirmations Dagen, i Onsdag, min dybærbødige, hjer­telige Hilsen tilligemed SlutningsBindet af mine ved Frøhlich illustrere­de Eventyr og Historier, men først i Dag har jeg erholdt Bogen. Vil De ikke nok, kjære Ven, udtale dette for den unge Prinds, overrække ham Exemplaret, ligesom ogsaa venligt sørge for at Hendes kongelige Høihed Prindsesse Thyra erholder det andet vedlagde Exemplar, med de inder­ligste, bedste Ønsker for de Kongelige Børn.

Vær selv hilset, kjære Ven, hjerteligst i den glade Juletid, Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Høivelbaarne Hr Kapitain H. Koch, Ridder af Danebrogen etc. etc.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus