Dato: 14. december 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

803.Til Henriette Collin. Kjøbenhavn, Søndagaften, den 14 December 1874.

Kjære Fru Collin !

Da jeg ikke har hørt fra Dem i Dag, frygter jeg at vor gode Dr Theodor har glemt at sige, hvad jeg bad ham om igaar, at der paa Mandag,

altsaa imorgen, er »Fødselsdag« hos Henriques hvor de gjerne ville see mig; jeg kommer altsaa ikke til Middag i Dronningens Tvergade, men om det er Dem og Deres Mand beleiligt, kommerjeg gjerne Tirsdag - Hele den Dag i Dag har jeg været hjemme og saa godt som intet Besøg modtaget, og dog eet for mange, erjeg nærved at sige, i det at samme har forstemt mig og gjør mig ilde denne Aften; der kom en Ven der lydelig sagde mig'ndash;hvad jeg selv gaaer og gjemmer i mine egne Tanker om den Hæder man vil berede mig ved at reise min Statue medens jeg nu lever. I Grunden harjeg følt mig saa glad ved det store Tegn paa Kjærlighed Vennerne vise mig'ndash;men hvad ville ikke vennerne sige? gid at jeg i denne Aften » havde Nogen jeg kunde udtale min Stemning for, men jeg har Ingen og derfor glider den nu hen over Papiret. Tak kjære Fru Collin for Deres venlige Sind og al Deres hjertelige Deeltagelse. Lev vel !

Deres meget taknemlige H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter