Dato: 7. december 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 7 December 1874

Kjære Fru Melchior!

Til Fru Axelline Lund har jeg nu skrevet et langt Brev, men jeg veed ikke hendes Adresse i Rom, vil De snarest give mig den paa fransk for at jeg kan afsende Brevet, og tillige sige mig hvor høit det frankeres da det er et / heelt Ark i Qvart.-

Siden jeg var hos Dem i Torsdags har jeg endnu ikke været i Theatret uagtet liden Kirsten er givet to Gange, senere Barberen og nu i Aften "Postillonen i Longemeaux", jeg kommer der ikke.

Morfinen skaffer mig ret god Søvn hver Nat men uendelig mange Drømme, Hosten er mildere, men Lemmerne / gammelagtige; jeg føler hverken Trang eller Flugt til at springe paa Gaden, Dag ud og ind sidder jeg i min vinterlige Bjørnehule og suger aandeligt paa Lappen. Forleden Nat var her Ildløs hos min Nabo; der kastedes brændende Sengeklæder ned i Gaarden, jeg hørte imidlertid først herom igaar, uagtet jeg den Nat nok fornam Tummel men ikke tænkte paa / at det var Sprøiterne. Jeg er meget træt, længes efter at see kjære Venner, længes efter at komme i Theatret og endelig efter at see Foraaret igjen om jeg da kan flyve ud. Et Ophold i Syden havde vistnok været bedst for mig denne Vinter. Vil De takke Deres Mand for hans kjærkomne Besøg igaar, hilse hele Børneflokken og venligt tænke paa Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 57, 89-91)