Dato: 2. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Wilhelm von Kaulbach
Sprog: dansk, tysk.

Liebe, theure von Kaulbach!

To af mine Venner Hr Groserer Puggaard med Frue, reise gjennem Munchen til Rom, med disse fortræffelige Mennesker sender jeg min hjerteligste Hilsen til Dem, Deres Frue og Børn; maaskee kan jeg da ved Puggaards erfare om De har modtaget fra mig gjennem Hartnacks Boghandel i Leipzig mine samlede illustrerede Eventyr, jeg har gjennem min danske Boghandler bedet Hr. Franch i den leipziske Boghandel herom.

Siden jeg tilbragte lykkelige Timer hos Dem - kjære, høitbeundre Ven, har jeg været syg og er det endnu; jeg har saare Besvær med at gaae og kommer saaledes ikke i Theatret og kun en enkelt Gang til min kjøbenhavnske Omgangsvenner, det er en sand Prøvelsestid, jeg lever bedst i Erindringen om kjære trofaste Venner og disse har jeg fundet i Dem og hos Dem. Gud bevare Dem i Sundhed og Glæde.

Deres hengivne taknemlig

H. C. A.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus