Dato: 15. november 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Søndag den 15 Nov 1874.

Kjære Fru Henriques!

Meget længes jeg efter at see Dem og Deres! to Søndage ere gaaede uden at jeg har været i Deres Hjem, men heller ikke i Dag kommer jeg der. Dr Collin mener jeg ikke har godt af at tale, som jeg altid maa naar jeg er mellem. Mennesker. Hosten overvælder mig. Jeg sidder altsaa i Dag igjen syg i Sind og Skind, hjemme i min Sygestue. Hils Deres Mand og alle Børnene. Gjerne vilde jeg læse det Nummer af Fædrelandet, i denne Uge, hvori staaer en Artikel fra brittish Museum, om det kongelige Theater.

Deres taknemlige hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost