Dato: 14. november 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjære Ven!

Kjøbenhavn 14 Nov 1874.

Imorges følte jeg mig bedre end i de forrige Dage, der var kommet en deilig Ro over mig, da fik jeg Besøg af Hr Professor Rousing der kommer fra Amerika, jeg maatte igjen høre om denne for mig piinlige Indsamlings Sag og kom i en ganske forfærdelig nerveus Bevægelse, og da han ikke slap Samtalen, blev jeg aldeles syg. Lad mig dog tale med Dig, din Fader eller Een og Anden / der kunne sætte min Tanke igjen i god Gjænge. -

Din

H.C. Andersen

Hr Cand:mag: J. Collin.

E.S

Kom helst før Middag!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 171-72)