Dato: 27. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

80I . Til Henriette Collin. Kjøbenhavn 27 October 1874 20 Kjære Fru Collin !

De har, haaber jeg, nu skrevet Navn paa mine Lommetørklæder. Jeg trænger meget til disse, vil De sende mig samme med mit Bud.Jeg er ideligt lidende af Gigt og Slim. Fra Fru Scavenius fik jeg i dette Øieblik Bud om at Frøken Brandes er død i denne Morgen. Venlige Hilsener Deres hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost