Dato: 21. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 21 Oct. 1874.

Kjære Fru Melchior! Tak for Blomsterne! De er altid god og opmærksom mod mig, kjære Fru Melchior! Igaar havde jeg det daarligt og i Dag ikke bedre, saa at jeg har maattet opgive at tage til Fru Ørsted, som gjerne vilde see mig til Middag. Jeg sidder nu og kukkelurer hjemme. I formiddags forsøgte jeg paa at gaae ud, men paa Kongens Nytorv var Blæsten saa voldsom at jeg nær var kastet til Jorden og maatte ty op til Henriques og hvile ud. Gid at jeg dog imorgen maa naae at høre "liden Kirsten".

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad