Dato: 18. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 18 October 1874

Kjære Hr Cand: Weber!

For et Øieblik siden havde jeg Besøg af vor Ven Cand: Oxen, han var igaar aftes kommet til Byen og skulde hjem iaften igjen! vi talte om Dem og jeg kan saaledes sende friske hjertelige Hilsener fra ham. Theatret fik han da ikke seet ved dette Besøg, men tænkte at han maaskee kom her igjen næste Lørdag naar »Liden Kirsten« og »et Folkesagn« bliver Givet. Jeg var da i Theatret til Prøve-Forestillingen, men kun en Time, idet jeg blev meget træt. Festaftenen i Torsdags nød jeg ogsaa kun Begyndelsen af, men der var festligt og smukt; Plougs »Prolog« satte særligt / i Stemning; ved den og ved mange Tanker om gammel Tid og den nye der kommer, blev jeg forunderligt dybt bevæget, saa at jeg ikke kunde holde mine Taærer tilbage. Min Ven, Componisten Niels Gade, sad ved min Side og var i det bedste Humeur, som han søgte at løfte mig med. Der var en umaadelig Mængde Mennesker ude paa Torvet og i Tordenskjoldsgade, men Alt gik i smuk, god Orden, Illuminationen var ganske straalende, og Veiret saa mildt og stille som var det en deilig Sommeraften. Jeg var iøvrigt glad ved at komme fra Trængslen i god Behold hjem og fornøiet over at være ligesom nu traadt med den unge Slægt ind i det danske Theaters nye Aarhundred. / Kommer De ikke før Vintertid, lidt herover, i det mindste for at see Theatret? Der er vistnok ogsaa meget andet Nyt at see; Huse og Gader skyde op rundt om, hvorlangt anderledes seer nu Kjøbenhavn ud, end da jeg 1819 første Gang kom hertil. - Imorgen gives da Paludan Møllers nye Stykke; gid han maa faae Glæde af det! Hils Deres Forældre ligesom vore fælles Venner, saaledes Familierne Engelstoft og Kochs. Kommer ikke Hr. Etatsraaden snart herind? Beed ham da at glæde mig med et Besøg. Med mit Befindende gaaer det meget langsomt fremad, jeg har megen Gigt, desuden en vedvarende Slim-Hoste, som forstyrrer min Nattesøvn. / Det vedvarende smukke Efteraarsveir, synes slet ikke at hjælpe paa mig, som det burde og jeg gruer for den graae, lange Vinter med den isnende Blæst. Fra Familien Melchiors har jeg venlige Hilsener til Dem, ligesom fra begge Frøknerne Ballin og Fru Koppel! Mine Stuer ere i disse Dage rige paa Blomster, jeg har faaet flere smukke Potteplanter fra Grevinde Moltke-Bregentved, ligesom ogsaa fra Fru Melchior, Fru Koch og Fru Pugaard, et Par deilige store Drueklasser hænge mellem det brogede Løv i mine doppelt Vinduer. Bevar Deres Sundhed og gode Humeur, tænk dertil venligt paa Deres Ven

H. C. Andersen.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Velbaarne

Hr Cand: theol: Weber

i

Odense.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 216-20)