Dato: 8. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Vilhelm Topsøe
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 8 Oct 1874

Kjære Hr Redacteur Topsøe!

I dette Øieblik kommer jeg ude fra "Rolighed" og finder i mit Hjem deres kjærkomne Brev. Jeg antager at Hr Jonas Collin har givet dem til Afbenyttelse mit paa dansk skrevne Brev før det blev oversat, har han ikke, da er her en Afskrift som jeg beder dem sammenligne med det aftrykte Engelske men sende mig sam­me tilbage naar den er afbenyttet. Jeg ønskede helst at tale med Dem før Brevet kom i Dagbladet. Kan det ikke nok skee? Vil De underrette / mig derom med mit Bud.

Deres meget hengivne

H.C.Andersen.

I stor Hast!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

Kjøbenhavn 8 October 1874

Kjære Hr Redacteur Topsøe!

I dette Øieblik kommer jeg fra "Rolighed" og finder i mit Hjem deres kjærkomne Skrivelse. Jeg skynder mig med at sende Dem Afskriften af min danske Skrivelse, da jeg ønsker denne trykt og ikke en Oversættelse af min engelske Gjengivelse. Dog har maaskee allerede Collin givet Dem original Exemplaret og jeg beder da meget om at erholde min foreliggende Tilsendelse igjen. Hjertelig Tak for al Deres Deeltagelse og Venlighed mod mig.

Deres hengivne

H.C.Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 476)