Dato: 6. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: L. R. Møller
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 6 Oct: 1874

Kjære Hr Møller.

Paa første Side, 6 Linie staaer: Andet Oplag, men det maa nok kaldes tredie Oplag, første Gang var Texten trykt i lidt bredere Format end her og det var Restoplaget som Hr Reitzels Fader fik, derpaa blev senere "Liden Kirsten" optaget i "samlede Skrifter" tolvte Bind og da den nu tredie Gang kommer frem, mener jeg at der maa skrives: Tredie Oplag. Vær saa venlig at tal med Hr. Reitzel derom.

Første Side Linie 9 staaer: Etla hendes Slægtning, men det skal være Terne /

Paa Theaterplakaten blev hun, under min Fraværelse, da Sangerinden forlangte det, hævet til Slægtning, men i selve Stykket vil man fonemme at hun hører med til Tyendet og ikke Familien. - (Dette er ikke blevet rettet i "samlede Skrifter").

Side 4, ved Sceneforandringen maa indskydes den Bemærkning jeg har sat om at her begynder anden Act; men her er jo Plads nok dertil især om ottende Bind benyttes med.

Vil De iøvrigt lade mig see tredie Correctur naar De har gjennemlæst den.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 816-17)