Dato: 4. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 4 October 1874.

Kjære, velsignede Fru Melchior! I Formiddags var jeg i Begreb med at tage ud til "Rolighed"; men da jeg kom paa Gaden blæste Vinden gjennem mit tynde Overtøi, jeg blev isnende kold og troede at burde opgive Besøget, men hilse paa Dem og alle Kjære derude maa og vil jeg dog og derfor sender jeg her Brev og Hilsen. Deres Mand har vel fortalt Dem om et særdeles smukt Brev til Ministeren Cramer, og som han har sendt mig. Det er en Skrivelse fra en amerikansk Dame der fortæller hvorledes hendes hele Børneflok arbeider for at tjene sig Penge til Andersen. I Dag fik jeg et Brev fra Fru Steinhauer med Hilsener til Familien paa "Rolighed", særligt Fru Melchior og Frøken Anna. I Brevet laae en anden Skrivelse fra hendes Broder General Christensen, der mælder at det er ganske rørende hvor afholdt jeg er derovre, at Ideen med Indsamlingen først har været at skaffe mig Eet eller Andet til min Comfort, f. Ex. en Equipage ! at jeg var mere yndet end nogen anden Digter i Indlandet og Udlandet og vilde jeg komme derover i 1876, Amerikas Aarhundredes-Fest, vilde jeg faae en Modtagelse større end nogen Monark. Ja det er Ordene! man kunde næsten blive stolt, naar man ikke vidste hvor lidt Alverdens Roes vil sige, naar man gaaer og hiver op i sit 70de Aar. Etatsraad Meldahl besøgte mig for lidt siden og vi talte meget sammen om det ny Theater, som jeg glæder [mig] til at see.- Hils Deres Mand, Børn, Tante Jette og alle Kjære fra

Deres taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad

[kladde, skrevet på samme ark som Brev]

Kjøbenhavn den 4 Oct 1874

Kjære velsignede Fru Melchior.

I formiddags gik jeg ud i min nye Sommerfrakke, Vinden blæste saa isnende kold, jeg frøs, turde ikke hvad jeg vilde]

[uafsluttet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13-1, 939)