Dato: 2. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

Kjære Hr Oksen!

Kjøbenhavn den 2 October 1874.

I Mandags, strax efter at jeg havde modtaget de smukke Potteplanter fra Hendes Naade Grevinden, skrev jeg hende til; jeg vil haabe at hun har erholdt mit Brev [ Brev ]og De, kjære Ven, min hjertelige Hilsen. Jeg har det deiligt med Grønt og Blomster i mine Stuer og lige til idag har Veiret viist sig varmt og sommerligt, nu er det med eet blevet koldt og da Humeuret og Gigten hos mig, saa temmeligt vender sig med Veiret, saa seer De nok at jeg i Dag ikke har det saa godt. Dog vil jeg skrive Brev til Dem, jeg har to Skrivelser at takke Dem for og Trang til at ønske Dem velkommen hjem paa det smukke hyggelige Bregentved; hils hver især og ikke mindst de tre yngste Sønner, jeg glæder mig meget til i denne Vinter at see dem og hele den grevelige Familie, men der vil gaae Maaneder hen før det skeer. De selv kjære Ven kommer jo et lille Spring herind til Byen om nogle Uger, jeg glæder mig da til at see og tale med Dem. Cand: Krohn er imellem saa venlig at unde mig et kort Besøg. Uge for Uge komme Venner og Bekjendter ind fra Landet og blive her, dog den kjære Professor Hartmann kan ikke endnu rive sig løs fra Skovnaturen og den er jo ogsaa snart i sin Farvepragt. Forleden fik jeg en. stor Bouquet af Jordbærplanter med modne Bær og friske Blomster, hentede lige ud fra Skoven. De har vistnok paa Bregentved, endnu mange Skovmærker, tjen mig i at plukke til mig en Haandfuld den Dag De tager herind. Vil De gjentage for Grevinden min Glæde over de smukke Planter hun har sendt mig, lige som ogsaa takke Gartneren, Hr Bünger, for den omhyggelige Indpakning og den givne Anviisning, skade at jeg ikke seer i den hvilke af Planterne der skal have lidt eller meget Vand. [...] Theatret seer nu ganske prægtigt ud fra Torvet, men jeg har endnu ikke seet det Indvendige af Bygningen, uagtet det Hele forleden var oplyst og jeg var imellem de Indbudne til at komme der, men det var ud paa Aftenen, min Læge raadede mig ogsaa derfra og saa blev jeg hjemme. [...] Fra den kjære Weber har jeg ikke længe hørt; hils ham fra mig, snart skal han faae Brev. Og nu, lev hjertelig vel!

Deres hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen