Dato: 17. september 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Sally Melchior
Sprog: dansk.

"Rolighed" 17 Sept 1874.

Kjære lille Sally! Du har ikke glemt din gamle Ven H. C. Andersen! Han har heller ikke glemt dig og derfor kommer dette Brev paa din Fødselsdag, og jeg svinger med Hatten og raaber "Hurra!"- To Gange før har jeg skrevet Dig til, det var i de gamle Dage, da der fandtes "Rødgrød i Grøfterne", nu har man den kun paa Bordet. De to Gange jeg skrev fik Du Brev paa Vers, men Vers kan man ogsaa blive kjed af, og derfor skriver jeg i Dag frank og fri, lige ud af det hvide Papir, Bogstav ved Bogstav, Ord ved Ord, jævn Tale, men saa fornøielig og glad. Det er Sallys Fødselsdag! Moder bringer Dig dette Brev og inde paa "Rolighed", staae Blomster paa Bordet, Solen skinner lige ind i Stuen og vi drikke Din Skaal med Hurra og nok en Gang Hurra! Otto klinker med Poul og siger: "Broder Sallys Skaal!" Birgitte og Augusta klinke med og de ere saa ivrige at de spilde paa Dugen, og det tør de unge Piger ikke, men i Dag siger hverken Moder eller Bedstemoder et Ord herimod, de ere saa glade at de selv spilde og slaae to Glas itu. Saaledes feires Din Fødselsdag herinde. Du har det ogsaa deiligt. De holde jo Alle saa meget af Dig! Og naar nu Vinteren har været her og Sommeren kommer igjen vil Du være saa rask og glad og Dine gamle Venner med H. C. Andersen, komme bestemt ud til Dig. Ja min egen lille Ven, jeg maa derud at see Dig, gaae med Dig hen ved det nye Slot, der nu staaer hvor det gamle brændte af. Du maa vise mig hvor smukt det speiler sig i Vandet, vise mig de deilige Billeder derinde. Hvor der maa være yndigt i Frederiksborg! der gad jeg nok være og der har jeg en Ven! Veed Du hvad han hedder? Han hedder Sally Melchior og hans Fødselsdag er det i Dag! Hurra!

Din gamle Ven

H. C. Andersen

Nok engang Hurra for lille Sally!

Brevet fortsættes i: Brev

Tekst fra: Niels Oxenvad