Dato: 15. september 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

798. Til E. Collin. »Rolighed« den 15 Sept 1874

Kjære Ven ! Længe har De ikke faaet Brev fra mig, men Deres Kone og Jonas have hørt og vide at jeg lever ved det gamle, stadigt i Bedring, men ideligt i tiltagende Gigt, saaledes er det ogsaa endnu i Dag jeg skriver fra »Rolighed«, hvor jeg selv havde ventet forlængst at været fløttet fra, da her er meget koldt især i mine Værelser og dertil i hele Huset en forfærdelig Træk.

I Dag var Alt ordnet til at tage ind, men nu er den yderste Termin først kommende Fredag. Da er jo ogsaa lidt nærmere Tiden til at see mine Venner komme fra Landet og iaar haaber jeg at min særdeles Ven Storken, som jo ventes af Louise Drevsen, faaer hendes Forældre lidt tidligere ind fra Hellebæk end det nok ellers var Tilfældet. Jeg kan heller ikke tro Andet end at Theaterlægen ogsaa bliver nødt til at være i Byen naar Theater-Prøverne begynde og Jonas følger jo med ! Jeg har i det Hele en Fornemmelse af at den gamle Collinske Familie glider mere og mere fra mig og tidt vækker det Veemod. En enkelt Gang seer jeg Louise Lind, og enkelte Gange Drevsens. Igaar var jeg et Øieblik derinde i »Rosenvænget« for at see Deres Søster; jeg ventede paa Gangen en temmelig lang Tid, men saa fik jeg i dog Adgang; der var en ny Green af Familien derinde, en smuk ,ung Italiener Dalgas, der var kommet med Rigmor. Deres Søster var livlig og elskværdig !–Deres Broder Gottlieb og hans Familie er jeg aldeles fremmet for. Hvor Tiderne forandres'ndash;og vi med dem! Jeg har nu sluttet Bemærkningerne til alle mine 355 Eventyr og Historier. De blive trykte i femte Bind som nu udkommer til Julen, med mindre heldige Billeder af Frøhlich.Jonas bad mig om den danske Original afmit Brev til Amerika, i Anledning af Penge-Indsamlingen, som naturligviis ophører ved Efterretningen at jeg ikke behøver den og at mit Fædreland aarlig giver mig 1OOO Rdlr. Næste Aar bliver jeg 70, der tales om en Fest for mig ! ja lad os nu først see om jeg oplever den. Bliver det Tilfældet og jeg er rask, vil og maa jeg ud i Verden for igjen at luftes ud. Brev faaer jeg vel neppe fra Dem, men jeg veed og troer at De har venlig i Tanke, Deres hengivne

H. C. Andersen.

Hils Deres Kone ogJonas !–

[I Margen:] Prindsessen af Wales og Prindsesse Thyra have meget glæde[t] mig ved at tilsende mig deres Fotografi.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost