Dato: 14. september 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: S. F. Helm-Petersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 14 Sep 1874

Meget ærede Hr Helm-Peterseri!

Hjertelig Tak for Deres venlige Skrivelse. Det glæder mig at mit lille Digt har tiltalt Dem. Den medfulgte Tegning finder jeg smuk og jeg beder Dem at hilse Tegneren; gjerne havde jeg beholdt og givet det lille Billede Plads i mit Album, men da jeg ikke veed om De har Brug for det, sendes det her tilbage.

Ærbødigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus