Dato: 11. september 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr Bredsdorff
Sprog: dansk.

25/1953

"Rolighed" gamle Kalkbrænderivei

den 11 Sep 1874

Meget ærede Hr Bredsdorff!

Tak for Deres venlige Skrivelse og de tilsendte Nummere af _Nordisk illustreret Børneblad". Dersom Gud forunder mig Helbred og Stemning til at skrive, vil det være mig en stor glæde om jeg i det kommende Aar kan levere nogle Bidrag til Deres velskrevne "Bør­neblad".

Med Høiagtelse

H.C.Andersen

Konvolut: Velbaarne Hr Chr: Bredsdorff

Bestyrer af Nørrebros

Latin og Realskole

Kjøbenhavn

(fra H.C.Andersen. )

Tekst fra: H.C. Andersens Hus