Dato: 9. september 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.
"Rolighed" den 9 Sept 1874.

Kjære Hr Candidat Oksen!

Deres seneste venlige Skrivelse modtog jeg fra Dem da De var i Deres Faders Gaard. Hjertelig Tak derfor! De skrev imidlertid ikke hvorhen De reiste der fra, til Bregentved eller Hjerting. Jeg antager at De har begivet Dem til Badestedet og været sammen med Deres tre unge Elever. De vil da vistnok fra mig have faaet en Hilsen med hendes Naade Grevinden.

Jeg tænker mig at Opholdet ved Vesterhavet, selv i dette altid vexlende Veir har været interessant, De har vist oplevet der mere end een Storm. Nu antager jeg at De og hele den grevelige Familie ere vendt hjem til det hyggelige Bregentved og derhen sender jeg dette Brev. De vil hilse hver især, fra Husets Herskab til Folkene og snart glæde mig med Brev. Paa Mandag i næste Uge tager jeg ind og bliver i Byen (Nyhavn No 18,) saa længe er jeg endnu paa "Rolighed" hvorfra jeg har de venligste Hilsener at bringe Dem. Saa vel som jeg befandt mig paa Bregentved, befinder jeg mig ikke her, det vaade, blæsende Veir er mig slet ikke godt, jeg hoster og hiver, har dertil Gigt i alle Lemmer, men maa dog tilstaae at jeg seer Vinteren imøde med mere Haab om en god Tid, end det var Tilfældet ifjor. Forleden var jeg paa Sorgenfri og hilsede paa den velsignede gamle Enkedronning, derfra kjørte jeg til Bernstorf hvor hele den kongelige Familie paa det hjerteligste modtog mig. H. M. Kongen talte om sin Iislandsreise og hvor særdeles det havde glædet ham i Skottland at fornemme hvor afholdt hans Datter var af det hele Folk. Jeg talte med Prindsessen af Wales, der saae ung og livsglad ud, Børnene vare smukke venlige Børn, der Alle kjendte "the old story teller". 3 af Officererne fra Prindsen af Wales Skib, som ligger ud fra Strandpromenaden, have besøgt mig og indbudt mig at see det rigt udstyrede Fartøi, jeg følte mig ikke rask nok dertil, men i mit Sted kom da Melchiors Damer ledsaget af Emil. Paa hendes Majestæts Fødselsdag, blev ombord derude afbrændt et særdeles smukt Fyrværkeri. - Endnu har jeg ikke følt mig oplagt til nogen ny Digtning, det seer trist ud, jeg har kun fuldendt "Bemærkninger" til de samlede Eventyr og Historier, alle fem Bind, som vil blive optaget i det sidste Bind der nu udkommer ved Juletid. - Historiemaleren Lund, som har malet Billederne pa Loftet i Viborg Kirke og nu senere en Gruppe svævende Engle over Alteret i Korsør Kirke, har med Frue boet en kort Tid her paa "Rolighed", de reise i Dag, om en Timestid, over Paris til Rom! Nu har jeg tømt min Nyheds Pose, givet det Lidt der var, den sidste Gave er min hjerteligste Hilsen.

Deres hengivne H. C.Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen