Dato: 20. august 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Lorentz Frost
Sprog: dansk.

Rolighed den 20 Aug. 1874

Meget ærede Hr Frost!

Deres venlige Skrivelse modtog jeg herude paa Landet, hvor jeg bliver endnu en kort Tid. Saasnart jeg kommer til Byen, hvor jeg boer i mine gamle Værelser i Nyhavn, glæde jeg mig til at hilse paa Dem, udtale min Tak for Deres Deeltagelse og modtage den lille Bog De skriver at have / til mig fra en ung Forfatterinde i London. Med min Befindende er det iøvrigt bedre, kun lider jeg meget af Gigt, der desværre sy­nes at tage ti . Jeg skal i de første Dage see "Nær og Fjern", for at læse de interessante Skildringer af Dem der.

Deres ærbødigst

hengivne

H.C.Andersen

Velbaarne Hr L.Frost.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus