Dato: 17. august 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Laura Hain Friswell
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 17 August 1874

Meget ærede Frøken Friswell

Efter at være fløttet ind til Byen, modtog jeg ved Hr. Forst Deres hjertelige hædrende Skrivelse og deres smukke Bog The Cincerbread [c: Gingerbread] Maiden and other Stories; Deres [overstr: venlige] Opmærksomhed mod mig, Deres Deeltagelse og den [overstr: høist] smigrende Dedic[at]ioin gjør mig fattig paa Ord til ret at udtrykke min Tak.

Deres ærbødige, taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 775)