Dato: 11. august 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[glansbillede: bredbaget nisse - set bagfra, hvor en fugl er ved at trække huen af ham]

"Rolighed" den 11 August 1874

gamle Kalkbrænderivej, Kjøbenhavn

Kjære unge Ven!

Tak for Deres Brev som fulgte med det fra Candidat Oksen. Det kom fra slesvigsk Kyst netop da jeg troede De var paa den italienske Grændse. Gid at De dog havde fulgte min første Plan at begynde Reisen over Lindau, Chur og Splügen, saa vare De komne ind i den storartede Schveitzernatur som De nu kun saae paa Afstand og saa havde De, efter som Tiden tillod det, taget det Andet De anvendte de første Reisedage paa. Men her er nu ikke noget at sige, De har jo moret Dem, / og det var [overstr: jo] Sagen! - Nu antager jeg at De er i Odense hos Deres kjære Forældre og Hjemmets glade Venner; bring min Hilsen! Adjunkt Schmidt har jeg skrevet til og sendt mit eneste Digt fra 1874, Digtet Oldingen. Jeg har bedet ham om at erholde en Correctur, den minder De ham nok om. Jeg følte mig saa rask og tilfreds paa Bregentved, men siden den Tid har Veiret forandret sig, Luften er fugtig og kold her paa Rolighed, Blæsten knækker Træernes gamle Grene og rusker mig i alle Lemmer for at jeg skal forstaae at disse ogsaa ere gamle Grene. Jeg lider meget af Gigt og bedre bliver det næppe naar Vinteren kommer / med Iisslag og korte Dage! - Hvor er nu vor gode Ven Oksen? Bliver han stille paa Bregentved til Greven, med de ældste Sønner, komme hjem fra Schweitz eller er han med Grevinden og de tre yngste, prægtige Drenge paa Veien til Hjerting og glæder sig der ved Vesterhavets Brusen, og det styrkende salte vand? Hils ham! jeg skriver, naar jeg kun vidste tydeligt hvorhen. Fra Melchiors har jeg til Dem og mange hjertelige Hilsener, Grossereren reiser paa Fredag til London, rimeligviis tager han Emil med, som nu er blevet Student og som Forædrene ønsker sat i en Slags Opdragelse i Torqui i det sydlige Engeland, hos den Familie hvor Carl Melchior var. / Nicolai Bøgh er hos sine Forældre i Fyen, William Bloch skriver nok - alene paa et Lystspil! gid at det maa lykkes ham. Stoffet synes mig særdeles heldigt valgt, Carl Bloch, siger man, maler det ene lille, smukke Billede efter det andet og lever med sin Kone og Børn i Skoven ved Sundet, ude i Hellebæk. Gjerne fløttede jeg derud, men, bliver ikke Veiret varmere, da vil jeg der aldeles forkjøle mig. Jeg kommer nok slet ikke paa Reise iaar, begge mine Læger, Collin og Hornemann, holde paa at jeg skal blive i Ro her hjemme, om dette er det rette veed jeg ikke selv. - Glæd mig om ikke længe med et Brev og er Etatsraaad Kochs og Biskop Engelstofts i Byen da hils hjerteligt. Jeg glæder mig til engang at see det gamle Løve-Apothek pudset op i oprindelig rød Kjole, med sine Graasteens-Billeder.

Hils Eieren! Glæd Dem ret ved Sommeren og tænk venligt paa Deres

hengivne H. C. Andersen

[på Brevets sidste side:]

I forgaars fik jeg et Brev fra Grevinde Frijs hun fortalte mig at hendes Søstersøn, der tumler sig paa Jagt overe i det indre Africas Skove, der i et lille Huus fandt en eneste Bog og det var "Andersens Eventyr", det rørte mig!

[Udskrift paa Konvolutten:]

Velbaarne

Hr Cand: theol: Veber

i

Odense

[På bagsiden af kuverten:] glansbillede af guldsmed

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 211-15)

"Rolighed" den 11 August 1874

gamle Kalkbrænderivej, Kjøbenhavn

Kjære unge Ven!

Tak for Deres Brev som fulgte med det fra Candidat Oksen. Det kom fra slesvigsk Kyst netop da jeg troede De var paa den italienske Grændse. Gid at De dog havde fulgte min første Plan at begynde Reisen over Lindau, Chur og Splügen, saa vare De komne ind i den storartede Schveitzernatur som De nu kun saae paa Afstand og saa havde De, efter som Tiden tillod det, taget det Andet De anvendte de første Reisedage paa. Men her er nu ikke noget at sige, De har jo moret Dem, og det var Sagen! - Nu antager jeg at De er i Odense hos Deres kjære Forældre og Hjemmets glade Venner; bring min Hilsen! Adjunkt Schmidt har jeg skrevet til og sendt mit eneste Digt fra 1874, Digtet Oldingen. Jeg har bedet ham om at erholde en Correctur, den minder De ham nok om. Jeg følte mig saa rask og tilfreds paa Bregentved, men siden den Tid har Veiret forandret sig, Luften er fugtig og kold her paa Rolighed, Blæsten knækker Træernes gamle Grene og rusker mig i alle Lemmer for at jeg skal forstaae at disse ogsaa ere gamle Grene. Jeg lider meget af Gigt og bedre bliver det næppe naar Vinteren kommer med Iisslag og korte Dage! - Hvor er nu vor gode Ven Oksen? Bliver han stille paa Bregentved til Greven, med de ældste Sønner, komme hjem fra Schweitz eller er han med Grevinden og de tre yngste, prægtige Drenge paa Veien til Hjerting og glæder sig der ved Vesterhavets Brusen, og det styrkende salte vand? Hils ham! jeg skriver, naar jeg kun vidste tydeligt hvorhen. Fra Melchiors har jeg til Dem og mange hjertelige Hilsener, Grossereren reiser paa Fredag til London, rimeligviis tager han Emil med, som nu er blevet Student og som Forædrene ønsker sat i en Slags Opdragelse i Torqui i det sydlige Engeland, hos den Familie hvor Carl Melchior var. Nicolai Bøgh er hos sine Forældre i Fyen, William Bloch skriver nok - alene paa et Lystspil! gid at det maa lykkes ham. Stoffet synes mig særdeles heldigt valgt, Carl Bloch, siger man, maler det ene lille, smukke Billede efter det andet og lever med sin Kone og Børn i Skoven ved Sundet, ude i Hellebæk. Gjerne fløttede jeg derud, men, bliver ikke Veiret varmere, da vil jeg der aldeles forkjøle mig. Jeg kommer nok slet ikke paa Reise iaar, begge mine Læger, Collin og Hornemann, holde paa at jeg skal blive i Ro her hjemme, om dette er det rette veed jeg ikke selv. - Glæd mig om ikke længe med et Brev og er Etatsraaad Kochs og Biskop Engelstofts i Byen da hils hjerteligt. Jeg glæder mig til engang at see det gamle Løve-Apothek pudset op i oprindelig rød Kjole, med sine Graasteens-Billeder.

Hils Eieren! Glæd Dem ret ved Sommeren og tænk venligt paa Deres

hengivne H. C. Andersen

[på Brevets sidste side:]

I forgaars fik jeg et Brev fra Grevinde Frijs hun fortalte mig at hendes Søstersøn, der tumler sig paa Jagt overe i det indre Africas Skove, der i et lille Huus fandt en eneste Bog og det var "Andersens Eventyr", det rørte mig!

[Udskrift paa Konvolutten:]

Velbaarne

Hr Cand: theol: Veber

i

Odense

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

[udsnit - måske del af renskrift]

Gjerne fløttede jeg derud, men, bliver ikke Veiret varmere, da vil jeg der aldeles forkjøle mig. Jeg kommer nok slet ikke paa Reise iaar, begge mine Læger, Collin og Hornemann, holde paa at jeg skal blive i Ro her hjemme, om dette er det rette veed jeg ikke selv. - Glæd

Tekst fra: Solveig Brunholm (mikrofilm 94, 101-02)