Dato: 8. august 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Karl Schmidt
Sprog: dansk.

[Brev med glansbillede øverst på siden. (Det er samme glansbillede som s. 17 i Charlotte Melchiors billedbog (2001/1, s. 17). ]

"Rolighed", gamle Kalkbrænderivei den 8 Aug 1874.

Meget ærede Hr. Adjunkt Schmidt! Det har længe ret ligget mig paa Hjertet at opfylde Deres og Hr. Forlæggerens Ønske at give et Bidrag til den første Folkekalender som udgaer fra min Kjære Fødeby.Det er mig en Ære der at være med. Men De veed at jeg nu i halvandet Aar har været syg og i al den tid Intet skrevet. Først i dette Foraar da jeg begyndte at føle mig mere vel, var jeg i Stemning til at skrive en Sang til min Ven Komponisten Hartmanns Fest og kort efter det her i Brevet vedlagte Digt: Oldingen. Flere have henvendt sig til mig om at erholde samme, men jeg har, indtil nu, gjemt det, for dog at kunne bringe et Bidrag til Odense-Kalender. At jeg først nu sender det, ligger i, at jeg hver Dag haabede at blive istand til at lave et betydelige(re) Bidrag, men den digteriske Stemning er ikke indtraadt og jeg beder derfor Dem og Hr Forlæggeren venligst at tage til Takke med det lille Digt, det eeneste, som sagt, jeg denne Gang seer mig istand til (at)

bringe. Hjerteligst og ærbødigst H.C. Andersen. E. S: Et Kor. Ark ønskes! - Placering: Depot

Tekst fra: Ejnar Askgaard