Dato: 22. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

Bregentved den 22 Juli 1874

Kjære fortræffelige Fru Collin

som jeg altid er mageløs enig med, naar De giver mig Ret ! tak for Deres friske, qvikke Skrivelse, den fortjente et langt rigt Brev men det faaer De dog ikke i Dag ! her er Travlhed paa Gaarden og uagtetjeg saa temmeligt bliver i min Stue, mærkerjeg dog Travlheden og rives med, jeg maa lave nogle Cottillon Vers til i morgen; Ungdommen har bedet mig derom; her skal være stort Bal, det er Grevindens Fødselsdag. Jeg bliver her Dagen over ja Fredag med, her maa jo dog tales lidt sammen om den overstaaede Fest, men Lørdag Eftermiddag, om Gud vil, sidder jeg Jernbanetoget og flyver over Kjøge og Roeskilde til Kjøbenhavn, ud til Melchiors paa »Rolighed«. Jeg har ellers iaar faaet lidt Angst for Opholdet der, jeg troer ikke der er sundt. Nu har jeg det særdeles godt, paa den fatale Gigt nær den holder Vaabenøvelser i alle mine Lemmer, især i Fingrene, Knæ og Albuer.–Fra Kjøbenhavn hører jeg at Emil Hartmann af sig selv er taget ud paa Sindssygeanstalten ved Vordingborg og at hans stakkels Kone venter om faae Uger at føde et Barn til Verden. Det erjo under tunge Forhold. De stakkels Mennesker !–Emil er egenligt ikke sindssyg, men aldeles nerveforstyrret, lider afen piinlig Uro. Carl Bloch er nok meget flittig i Hellebek; han har der det ene smukke lille Billede efter det andet, en heel Formue; Børnene selv er nok ogsaa en Skjønheds Udstilling, han er istand til for dem med, at vinde Guld?Medaillen. Theodor skriver at Deres Mand er lidende i Maven, kan dog ikke Theodor og Emil, eller De selv – »den klogeste Kone«–udfinde et Middel til at styrke ham?–Ja nu slipper Papiret, jeg maa lægge Pennen med de hjerteligste Hilsener og Tak til Dem og Deres Mand. Vil De særligt takke Directeur Bille for hans inderligt kjærkomne Brev. Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost