Dato: 14. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[glansbillede: dame med to margueritter]

Bregentved den 14 Juli 1874

Kjære unge Ven!

Tak for det senest tilsendte Brev; næste Gang hører jeg fra Udlandet hvorledes De lever og nyder al den Deilighed, som selv paa denne lille Reise rulles op for Dem. Hr Candidat Oksen vil fortælle Dem om mit Ophold her paa Bregentved, hvor godt det gaaer frem med mit Velbefindende kun jeg plages af Gigt i Arme, Hænder og Fødder. Hils Deres Forældre og Søster; nyd ret i Sundhed og Glæde Reisen i Schweiz og kan De, naar De er i Chur, lægge en Reisedag til, da overnat ikke, som jeg har raadet i den skrevne Plan, / paa Splügen, men kjør saa tidligt paa Morgen, fra Chur, i Eenspænder, at de [kan] naae Vertshuset oppe paa Splügen ved Middagsspiisning og efter den kjør strax ned til Chiavena, det er en ligesaa storartet Natur som fra Chur op til Splügen og De kommer paa den italienske Side gjennem de storartede Gallerier. Har De i Chiavena ikke Tid til at besøge Comersøen, da vend strax tilbage næste Dag men saaledes at De tager Veien til Chur over St. Moritz, denne Fart kan De da gjøre i to Dage.

Lykkelig Reise!

Deres hengivne H. C. Andersen.

[Udskrift:] Hr Cand: Weber

i

Odense.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 202-04)