Dato: 3. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Bregentved den 3 Juli 1874

Kjære velsignede Fru Melchior! Allerede Klokken 11 naaede jeg Stationen Haslev hvor Kandidat Oksen med Vogn og Tjener fra Bregentved afhentede mig. Veiret var varmt og smukt her til, men strax da jeg kom i mine Værelser fik vi en svær Tordenbyge. Greven, Grevinden og alle Børnene stode ved Trappen da jeg kom og modtog mig paa det hjerteligste. Jeg fik af Grevinden en stor Bouquet med deilige Roser og om den en heel Krands af Forglemmigei. To smukke Værelser nær ved Grevens og Grevindens, alle med Udsigt til den forreste Gaard, er tildeelt mig. Jeg var noget træt da jeg kom, men Maven er igjen i Orden, derimod har jeg faaet lidt Halspine, noget skal jeg jo have at klynke over! men det er Uret af mig! Jeg har saa uendeligt Meget at være glad ved og takke for. Først Gud, saa Menneskene! mellem de sidste veed De og Deres Mand nok hvilken stor Plads De indtage! Tak for de venlige Dage De atter igjen forundte mig! tak for de milde Øine Hver og Een mødte imorges med ved Afskeden. Snart faaer De Brev, dette er kun en Slags Løbe-Seddel! en Hilsen til alle Kjære. - De slaae i dette Øieblik paa Gongongen udenfor, det betyder Middag! jeg maa slutte!

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad