Dato: 30. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Rolighed den 30 Juni 1874.

Kjære Fru Henriques!

Det er allerede meget længe siden jeg saae Dem, Deres Mand og Børnene, ligesaa længe siden jeg hørte fra Dem. Det slette Veir er Skyld i at jeg intet Besøg har aflagt paa Petershøi. Jeg kalder Veiret slet, da den Kulde og al den Blæst det bringer, fylder mig med Gigt, denne er særdeles taget til siden jeg kom ind fra Landet; nu vil jeg paa Fredag forsøge at tage derud igjen, det vil sige til Bregentved, hvorhen jeg har faaet fornyet Indbydelse, men kommer der ikke Varme i Luften vil jeg neppe blive bedre! De, kjære Fru Henriques, tænker vel nu afgjørende paa Deres Sommerreise. Jeg vil ønske at det blev bestemt at De tog til Glion ved Genfersøen. Jeg troer at et Ophold i Schweitz vilde bedst styrke, forfriske og oplive Dem. Kommer De der, da besøg dog Ragatz og senere Chur, der kun ligger en Times Fart derfra. Her leier De en Vogn og kjører op til Hotellet øverst paa Splügen, overnatter der og er igjen næste Dag tilbage i Chur, det er en meget storartet Natur; smager den Dem, da kjør lige ned til Lago magiore og tilbage over Sant Moritz, saa naaer De igjen Udgangspunktet Chur og har tumlet Dem flere Dage i den deiligste Bjergluft. Har De kun Reisetid for en Maaned, da opgiv Glion, tag fra Kjøbenhavn over Hamborg, Eisenach, Nürnberg, Lindau til Chur, dertil behøves kun faae Dage, og da kan De fra Chur gjøre den interessante Splügenfart, som jeg ovenfor har omtalt. Men ak - De skal og maa vel til Modum, - men det er ikke mit Raad! - Hils kjærligt Deres Mand og alle Børnene. Hvorledes gaaer det. Robert ved Examen? Har De Gjester i Deres. smukke Hjem? Hvorledes staaer det til inde hos Naboen, Etatsraad Suhr? - Glæder De eller Nogen af Deres mig med Brev, medens jeg er paa Bregentved, da gaae Brevene til Stationen Haslev. Fra Hägg er kommet Brev. Han fik hilset paa sin Konge, som han besøgte paa Sophie-Ro og han har feiret sin Fødselsdag i Stockholm. Moritz Melchior reiser paa Onsdag til Laaland hvor Jernbanen aabnes, han kommer hjem igjen paa Torsdag, hjertelige Hilsener fra Rolighed. Deres hengivne.

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 399-404)