Dato: 29. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

784. Til E. Collin. Rolighed den 29 Mai [c: Juni] 1874

Kjære trofaste Ven !

- Mit forrige Brev har De vel modtaget? Hvorledes jeg nu har det vil De see af min Skrivelse til Deres Kone. Hvad jeg i Dag har at bede Dem om er, men kun at jeg ikke plager Dem, thi da maa De hellere lade mit Spørgsmaal ubesvaret. Hvorledes er ved denne Juni-Maaned min Formue? Vil De opgive mig det, thi der efter maa jeg bestemme denne Eftersommers og min senere Levemaade.

Deres taknemlige hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost