Dato: 29. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Ballin
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 29 Juni 1874.

Meget ærede Frøken!

Her sender jeg 50 Rdlr, af hvilke De vil behage at tage de 45 som

Forudbetaling for mine Værelser i Juli-Maaned. Har De nogen ubetalt Regning f Ex for Aviser eller Sligt, vil De da tage Deres Udlæg af de 50 Rdlr, sende mig Resten eller Underretning om jeg har mere at betale. Vil De venligst hilse Fru Koppel og Deres Søster; i denn euge reiser jeg til Bregentved. Før Afreisen hilser jeg paa Dem!

Ærbødigst H. C. Andersen

Frøken Clara Ballin (heri 50 Rdlr)

Nyhavn 18

Kjøbenhavn

Tekst fra: H.C. Andersens Hus