Dato: 23. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Ballin
Sprog: dansk.

Rolighed 23 Juni 1874: 1988/355

Meget ærede Frøken Ballin! Da jeg igaar kom for at hilse paa Dem, Deres Søster og Fru Koppel, samt afhente nogle Klædningsstykker, var jeg, som De veed, blevet forsinket i Byen og i mit nerveuse Befindende, ærgerlig her over, der blev kun liden Tid til Samtale, og aldeles glemte jeg, hvad jeg ogsaa kom for, at bringe Dem et Photograph Billede af mit Arbeidsværelse. Jeg lovede Dem det, da Hr. Photograph Weller var og tog billederne. Igaar havde jeg samme med, men glemte det, hvorfor det her sendes; Portrættet synes jeg aldeles ikke om, men Omgivelsen, Værelset selv, er ligt og msukt, det kan maaskee more Dem at eie samme; faaer jeg senere et andet, eller et større, der er bedre, som man har talt om, skal De faae de. Mine Stuer vare venlige og lyse igaar da jeg kom hjem, de havde den Hyggelighed, som De har Talent for at indrette og dog tænkte jeg ved Indtrædelsen i det gamle Hjem mest paa den lange fængselslignende Vintertid jeg senere her havde tilbragt, og slig Tanke løfter ikke, men trykker ned. I Dag har jeg det bedre og haaber paa Landet (jeg tænker i de første Dage af Juli at reise til Bregentved), heelt at komme til Kræfter og ved disse i Humeur, saa Vinteren i det hyggelige Hjem De vil berede mig, vil gjøre mig Opholdet der behageligt at jeg endeligt engang igjen maa faae bestilt nOget. Det fornøiede mig i øvrigt at see Dem og Fru Koppel see saa vel ud. Deres Søster har De vel bragt min venlige Hilsen. Lad mig ved Leiligehd vide hvad De synes om det photographerede Billede.

Ærbødigst H. C. Andersen

Frøken Clara Ballin

Nyhavn No 18 første Sal

Kjøbenhavn

Tekst fra: H.C. Andersens Hus