Dato: 15. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 15 Juni 1874.

Kjære Ven!

Da jeg har forandret min Reiseplan og ikke veed om der er Correctur til mig paa Veien, skriver jeg i Dag dette Par Ord. Grev Moltke er, for Terminens Skyld, taget til Kjøbenhavn og kommer ikke til Bregentved før den 23 Juni, just ved denne Tid tænkte jeg paa at tage til Rolighed for at være nogle Dage sammen med den unge svenske Komponist Hägg som boer der men snart reiser til et Bad. Som Sagerne saaledes stille sig, ligger det behageligere for mig at jeg i denne Uge tager fra Holsteinborg ind til Melchiors, senere derfra ud til Bregentved. Har De derfor Correctur for mig; da send den helst til "Rolighed" gamle Kalkbrænderierne, hvor jeg snarest indtræffer. Det er saa temmeligt nødvendigt for de i Arkene indskudte Billeder at jeg seer om disse ere paa den tilnærmeligste rette Plads. Hils den gode Bogtrykker Thiele fra mig, jeg vil haabe at Arbeidet længst er i god Gang. Mit Befindende bliver for hver Dag bedre, hvad som nu meest piner mig, er Gigt i Been og Hænder, dog naar vi kun faae stadig Varme, driver den vel ogsaa af. Hjertelige Hilsener til Dem, Deres Familie og Hr Møller.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

T. Velbaaren Hr Boghandler Th: Reitzel.

L.-Petersens sml. nr. 394.

Tekst fra: H.C. Andersen Centret