Dato: 15. juni 1874
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

782. Fra E. Collin.

Kjære Andersen. Efter en Dag fuld af Bugvrid, Tarmegnidsel og andre diarethiske Forløbere har jeg nu først kunnet tage fat paa det Tilsendte. Jeg veed ikke nogen bedre Behandling end en ligefrem Fremstilling af det Factiske, og dette har jeg gjort i vedlagte Brev til Brockhaus, hvorefter han kan omforme det i sit Conversations-Sprog. Ordener og andre Æresbeviisninger pleie neppe at blive anførte i dette Lexikon; men her fandt jeg det rigtigt at nævne dem som et Modbillede mod den omtalte »Mangel paa Anerkjendelse«. Synes De ikke om det, saa stryg det ud. Har De andre Betænkeligheder eller Andet, som De ønsker tilføiet, saa send mig det igjen; det har vel neppe saa stor Hast dermed.

modsat Fald slaaer De blot Convolut derom og sender det til Brockhaus.– Vedvarende Kulde i den seneste Tid; Stranding af Kanonbaaden Bull i vor Nærhed – er Situationen her.

Ellekilde. I5/6 74 Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost