Dato: 9. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 9 Juni 1874.

Kjære Ven!

Uagtet vore Brev vist atter igjen komme til at krydse hinanden, maa jeg dog skrive i det et Brev til Bregentved bruger to Dage til Reisen, og eet fra Bregentved til Holsteinborg atter to Dage. Jeg har aftalt at jeg reiser her fra Søndag den 14de omtrent Klokken 3 paa Eftermiddagen, da indtræffer jeg, siger Grevinden, omtrent Klokken 8 om Aftenen paa Bregentved. Overtjener Eriksen som har Ærinde i Kjøbenhavn følger med Vogn og paa Jernbane til den Station hvor, som jeg haaber at De, kjære Ven, og en Vogn fra Bregentved afhenter mig. Men jeg maa vide Stationen, vide om Grev Moltke og Grevinden til den Tid vente mig, thi uden denne Vished tør jeg ikke stige af paa Stationen, hvor der ikke kan skaffes Vogn og ikke overnattes. Derfor send mig endeligt snart Besked og helst saa tidligt at jeg selv forud kunde mælde Hr Greven eller Fru Grevinden at jeg kommer og glæder mig meget til at blive en otte Dages Tid i deres deilige Hjem.

Bring mine hjertelige Hilsener

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen