Dato: 9. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette (tante Jette) Melchior
Sprog: dansk.

Til Frøken Henriette Melchior

Holsteinborg den 9 Mai [Juni] 1874

Kjære Frøken Melchior! Ikke sandt, "Hjemkomstens første Øieblik er Bouquetten af den hele Reise!" det skrev jeg engang da jeg var vendt tilbage fra Orienten og Folk have været enige med mig i denne Erkjendelse. De er det ogsaa? Ikke sandt! De er nu hos Deres nærmeste Kjære hvor de Alle skatte og elske Dem. De er igjen i den danske Sommer, hvor Skov, Mark og Sø fortæller om gamle Dage og lover lige saa lykkelige i Fremtiden, snart kommer vel ogsaa Deres Broder hjem og da bliver der først ret Solskin for Dem paa Teglgaarden.- Vil De hilse fra mig Deres Ledsagerinde paa Reisen; det var jo første Gang hun var ude i denne vexlende smukke Verden, jeg veed fra mig selv hvor lykkeligt det er første Gang at flyve ud og see alt det nye og herlige. Hun har vist nydt det. Jeg har det bedre end tidligere, med hver Dag faaer jeg flere Kræfter, men Leveren og Mavehjernen, som Lægen kalder det Maskineri man har inde i Hjertekulen, trykker mig saa jeg tidt er ved at faae ondt. Jeg gaaer ellers ene omkring, føler ikke til Svimmelhed, gid kun at Sommeren ikke bliver for kort og den kolde Blæst jager mit gode Humeur bort. Snart haaber jeg vi sees.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad