Dato: 8. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Watt
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjør den 8 Juni 1874.

Kjære Robert Watt!

Hvor De dog er god og trofast. De tænkte paa mig før Afreisen, sagde mig den og vedlagde et hjertelig Lev vel. Men Posten til Holsteinborg kommer seent om Aftenen, Deres Brev indtraf saaledes forrige Søndag og i Brevet stod at De reiste førstkommende Mandag, min Skrivelse kunde altsaa ikke naae Dem her i Hjemmet. Imidlertid sendte jeg Brev til Frøken Anna Henriques og bad hende, gjennem Deres Søster, at skaffe mig at vide hvor De boede i Paris. Iaftes seent kom Brev fra Hr Henriques, han mældte mig at De først forlod Kjøbenhavn paa Tirsdag, altsaa imorgen; jeg antager altsaa at De reiser om Aftenen og denne lille Skrivelse kan da endnu naae til Dem. Ret af mit Hjerte ønsker jeg Dem en glad og lykkelig Reise, tænk som altid venligt paa mig og bring Hr Gregoire min bedste Hilsen og endnu en Gang Tak for hans Omhue for "Historier og Eventyr", ligesaa her (!) Dargent for de gode Illustrationer, det var en smuk Indledning Hr Moland skrev! Jeg har i et tidligere Brev til Hr Gregoire opgivet flere Eventyr og Historier jeg ønsker optaget i den forventede anden Deel, som vel kommer til Julen. Et dansk illustreret Bind, altsaa 5 Bind af Eventyrene, udkommer her hjemme til samme Tid, det skal blive sendt Hr Gregoire. Jeg befinder mig meget bedre her paa Landet end inde i Byen, jeg har flere Kræfter, kan alene gaae den store Have rundt, derimod lider jeg ideligt af Tryk i Hjertekulen og om Leveren, især om Natten, jeg er tidt ved at faae ganske ondt, som skulde jeg besvime. Iøvrigt har jeg det udmærket her paa Holsteinborg og føler at jeg er en velseet Gjæst. Al Omhu og Hygge har jeg. Herfra tager jeg til Bregentved hvor Grev Moltkes vente mig og derfra, ved Juni Slutning er jeg, om Gud vil, i Kjøbenhavn hos Melchiors paa "Rolighed", før den Tid, kjære Ven, glæder De mig nok med Brev og opgiver mig Deres Bopæl i Paris! Lykkelig Reise! Vor Herre være med Dem i alt Godt.

Deres meget hengivne H. C.Andersen.

E.S. Reiser De med Hr Directeur Andersen og Digteren Erik Bøgh, som man har sagt mig, da hils begge hjerteligst.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen

Holsteinborg ved Skjelskjør den 8 Juni 1874.

Kjære Robert Watt!

Hvor De dog er god og trofast. De tænkte paa mig før Afreisen, sagde mig den og vedlagde et hjertelig Lev vel. Men Posten til Holsteinborg kommer seent om Aftenen, Deres Brev indtraf saaledes forrige Søndag og i Brevet stod at De reiste førstkommende Mandag, min Skrivelse kunde altsaa ikke naae Dem her i Hjemmet. Imidlertid sendte jeg Brev til Frøken Anna Henriques [Brev] og bad hende, gjennem Deres Søster, at skaffe mig at vide hvor De boede i Paris. Iaftes seent kom Brev fra Hr / Henriques, [Brev] han mældte mig at De først forlod Kjøbenhavn paa Tirsdag, altsaa imorgen; jeg antager altsaa at De reiser om Aftenen og denne lille Skrivelse kan da endnu naae til Dem. Ret af mit Hjerte ønsker jeg Dem en glad og lykkelig Reise, tænk som altid venligt paa mig og bring Hr Gregoire min bedste Hilsen og endnu en Gang Tak for hans Omhue for "Historier og Eventyr", ligesaa her (!) Dargent for de gode Illustrationer, det var en smuk Indledning Hr Moland skrev! Jeg har i et tidligere Brev til Hr Gregoire [Brev]opgivet flere Eventyr og Historier jeg ønsker optaget i den forventede anden Deel, som vel kommer til Julen. Et dansk illustreret Bind, altsaa / 5 Bind af Eventyrene, udkomme her hjemme til samme Tid, det skal blive sendt Hr Gregoire. Jeg befinder mig meget bedre her paa Landet end inde i Byen, jeg har flere Kræfter, kan alene gaae den store Have rundt, derimod lider jeg ideligt af Tryk i Hjertekulen og om Leveren, især om Natten, jeg er tidt ved at faae ganske ondt, som skulde jeg besvime. Iøvrigt har jeg det udmærket her paa Holsteinborg og føler at jeg er en velseet Gjæst. Al Omhu og Hygge har jeg. Herfra tager jeg til Bregentved hvor Grev Moltkes vente mig og derfra, ved Juni Slutning er jeg, om Gud vil, i Kjøbenhavn hos Melchiors paa / "Rolighed", før den Tid, kjære Ven, glæder De mig nok med Brev og opgiver mig Deres Bopæl i Paris! Lykkelig Reise! Vor Herre være med Dem i alt Godt.

Deres meget hengivne H. C.Andersen.

E.S. Reiser De med Hr Directeur Andersen og Digteren Erik Bøgh, som man har sagt mig, da hils begge hjerteligst.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 90, 145-48)