Dato: 3. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjælskjør den 3. Juni 1874

Kjære Hr Candidat Oksen!

Allerede de første Dage efter at jeg var kommet her ud til Holsteinborg haabece jeg at modtage Brev fra Dem, idet jeg længtes efter at vide hvorledes De havde tilbragt Dagen i Sorø og om De var komemt godt hjem; men her kom ingen Skrivelse, jeg skrev da igjen, men heller ikke endnu har jeg hørt fra Dem og er derfor i Angst, om De er syg eller noget Ondt er mødt dDem; glæd mig endeligt med et par Ord og bring hendes Naade Kammerherinde [!] van der Mase min hjertelige, ærbødige Hilsen, ligesaa Stamherren og hans yngere Brødre. Jeg føler hver Dag jeg mere og mere kommer til Kræfter og der ydes mig den største Velvillie og Omhue: Veiret er jo ganske sommerligt kun trænge vi til Regn, men vi trænge jo altid til Noget.

Venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)