Dato: 3. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 3de Juni 1874 Kjære Fru Scavenius!

Grevinde Holstein er i denne Morgen kjørt til Fjurendal og har derfor bedet mig at skrive til Deres Naade at hun særdeles glæder sig til at see Dem imorgen Torsdag=Middag. Her spises Kl 5 ½. Meget glæder jeg mig til at samles med Deres Naade, see Dem glad og vel, høre godt nyt fra Borreby og Basnæs. Deres taknemlig hengivne, ærbødige H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus