Dato: 2. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Henriques
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 2 Juni 1874.

Kjøre Frøken Anna Henriques!

Tak for det venlige Brev! ogsaa Robert sendte mig eet og her kommer min Taksigelse. Jeg vil haabe at Deres Forældre befinde sig vel og at Veiret stadigt bliver saa smukt og varmt som det nu er. Jeg føler mig for hver Dag mere vel, kun er jeg noget mat i Benene, og har nerveuse Smerter i Brystkulen og i begge Hænader. Det er bestemt den Trold Gigten som har sat sig der og morer sig med at spille paa Nervestrængene, sine egne høist ubrugelige Kompositioner. Meget trofast, som altid, er den kjære Fru Melchior, til at forunde mig Brev, saaledes er jeg da daglig med hos Familien paa Rolighed. Jeg har det iøvrigt kongeligt; mine to / stuer saa hyggelige, Udsigten saa smuk; Grevinden selv saa hjertens god og opmærksom, Børnene ligesaa, det er deiligt at see milde Øine om sig og føle man er en velkommen Gjæst. Hvem er i besøg ude paa Petershøi, maaskee Frøken Juliette Price? Hils hende og Søstrene, lige saa Professor Høedt, Collin-Lund og Magnus. Iaftes henimod 9, fik jeg et Brev fra Robert Watt han reiser i Dag med Casinos Directør Andersen til paris og tilbød sig at være mig til Tjeneste, det jeg med Taknemlighed modtager, men han kan jo ikke modtage Brev fra mig i Kjøbenhavn, et saadant naaer først derind imorgen, vil De derfor, kjære Frøken Anne, skaffe mig snarest at vide fra Watts Søster hendes Broders Adresse i Paris; saa kan jeg skrive der hen. [Brev]. Hils den kjære Fernanda og alle elskværidge Veninder og Venner, særligt Moder, Fader og Brødrene.

Deres hengivne, ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 91, 416-17)