Dato: 1. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: C. Weller
Sprog: dansk.

Holsteinborg 1ste Juni 1874

Meget ærede Hr Weller!

2Tak for Deres venlige Skrivelse, Tak fordi De vil forunde mig nogle Aftryk af Billederne! Har jeg forstaaet Dem ret, da ønsker De et Par Ord til Underskrift for samme. Her er i Prosa og Vers. Er det saaledes De ønsker?

Deres hengivne

ærbødige

H.C.Andersen

Til Hr: Photog: Weller.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus