Dato: 4. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Sophie Melchior
Sprog: dansk.

Holsteinborg den [4.] Juni 1874.

Kjære Frøken Sophie Melchior.

Tak for Deres venlige Skrivelse, Tak for hver Gang i Vinter De forundte mig Deres Besøg. Jeg har saa mange Beviser paa Deres hjertelige Deeltagelse for at min Tak og at Breve fra mig er kun en ringe Gjengjældelse. Jeg har det uendelig godt paa den store rige Gaard hvor kun venlige Øine møde mig, hvor Sommeren ligesom er fløttet ind og har pyntet Haven med Seriner og Guldregn, Frugttræerne med en overvældende Masse røde og hvide Blomster. Det salte Vand gaaer lige op til Haven, Nat[t]ergalen slaaer derude. Hver Søndag klinger Orgelet fra den ene Fløi af Gaarden hvor Kirken ligger; - Jeg gaaer omkring ene og alene uden Frygt for at falde, som inde i Byen. Søvnen kun er endnu ikke saa god og det er især om Natten at Gigten, den Trold sidder mig i Hjertekulen og leger med Nerve-Strengene. Da jeg taler om Musik, maa jeg beklage at jeg endnu ikke har hørt fra Hartmann siden hans Fest og han lovede mig dog snart Brev, men han er ingen flittig Brevskriver. Hvorledes har nu Deres yngere syge Broder det? Hils ham! hils Deres Moder og Brødre. Jeg bliver her endnu en otte Dages Tid, tager da over til Bregentved, hvor jeg ikke har været i en Snees Aar. Gid at jeg faae det lige saa hyggeligt og godt som paa Holsteinborg. Jeg bliver hos Grev Moltkes en 8 Dage og kommer da til Kjøbenhavn. Hjerteligst

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad