Dato: 29. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 29 Mai 1874

[glansbillede af stor flue]

Kjære Frøken Ørsted,

Da jeg ikke veed om De og Deres kjære Moder ere taget til Hellebæk sender jeg dette lille Brev til Nørregade i Haab om at ere De reiste, da veed Een eller anden i Huset Beskeed og sender min Skrivelse til Dem. Jeg var da ikke med til Festen for Hartmann hvilket var mig et Savn; der har jeg været meget stemningsfuld og min Sang synes at have vundet Bifald. Dagen efter forlod jeg Kjøbenhavn; Kandidat Oksen ledsagede mig til Sorø hvor jeg fandt Vogn fra Holsteinborg og / havde Følgeskab af den unge Ulrich Adolph Holstein som tog hjem i Pintseferien. jeg blev saa hjerteligt og velsignet modtaget, fik den afdøde gamle Grevindes to Værelser i Stue-Etagen, paa Solsiden, ud til Haven, med Udsigt over Fjorden til Glenø [!]. Greven var hjemme i Pintsedagene, Veiret smukt, men dog saa koldt at jeg endnu har Ild i Kakkelovnen. Forandringen af Luft har allerede i disse faae Dage jeg har været her, virket velgjørende paa mig, jeg kan gaae alene om i Haven og det en heel Time, min Svimmelhed er taget af og jeg har allerede faaet en bedre Hudfarve, jeg spiser med ret god Appetit, men Søvnen er endnu urolig og ved Nattetid virker [!] Nerverne i Hjerte-Kulen, saa jeg er nær ved at føle / mig ilde, men dette har været langt stærkere før, saa at jeg haaber til Gud at dette Landliv vil bringe mig tilbage igjen i Sundhed og Humeur. Gid nu at ogsaa De og Deres Moder ret maa føle Dem styrkede ved Opholdet i Hellebæk, hvor De vel ikke kommer til at kjende til "Skoveensomhed", men saa dog til Skoven, med Kodriver, Gjøgeurt og Skovmærker. Deres Søster Fru Scharling og Døttre ere jo alle med? Glæder De mig med Brev, da giv mig Adressen i Hellebæk. Breve til Holsteinborg sendes over Skjelskjør. Den Historie De fortalte om de 8000 Rdlr jeg skulde have faaet fra Amerika og hvori desværre ikke et Ord var sandt vil jeg saa gjerne komme efter deres Tillavelse, eller misforstaaede Opfindelse. / De sagde at Deres Svigerinde havde hørt den af selve den Mand til hvem Nicolai Bøgh havde for mig henvendt sig til at faae Pengene vel anbragt, jeg har spurgt Nicolai Bøgh her om og han blev høist overrasket, forsikkrede det var aldeles opspundet, han havde ikke engang Anelse om Noget der kunde sættes i Forbindelse her med. Derfor beder jeg Dem inderligt gjøre mig den store Tjeneste at spørge Deres Svigerinde om hvem den Mand er der har fortalt hende Historien om de 8000, dem jeg aldrig har faaet eller har Forestilling om at faae. Det er dog nok værd at komme efter hvorledes Sligt laves og sættes i Omløb. Hils paa det hjerteligste Deres Svigerinde og Broder, hils Deres Søstre, Fru Scharling og Fru Dahlstrøm, ligesom alle de unge Piger.

Hjerteligst, Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 139-41)