Dato: 27. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

[på brevpapiret er der påtrykt en skarnbasse]

Holsteinborg ved Skjelskør

den 27 Mai 1874.

Kjære trofaste Fru Melchior!

I Tankerne glædede jeg mig forud til at faae Brev fra Dem igaar og Brevet kom ogsaa; seent paa Aftenen indtræffe Brevene her, tidligt paa Formiddagen maa vi paa Holsteinborg aflevere hvad vi have at give Posten og disse Breve naae da først Kjøbenhavn til Uddelelse Dagen efter. Saaledes er det at boe langt fra en Jernbanelinie. Tak for Deres righoldige, kjære Brev, og for de venlige Ord, Frøken Anna har tilføiet. Jeg har nu / været tre hele Dage herude, i Dag er det paa fjerde og føler mig for hver Dag stærkere. Jeg gaaer næsten to Timer daglig, - deelt i to Vandringer; jeg gaaer ganske alene, hviler rigtignok paa hver Bænk jeg finder, men jeg er dog længe i den friske Luft, som allerede har givet mig en friskere Farve, jeg har mindre Ildebefindende i Leveren, derimod synes mig at Nerverne i Hjertekulen arbeide mere, især om Natten, saa at jeg sover meget urolig og tidt har en Fornemmelse, som skulde jeg faae Hjerteondt. Veiret er smukt, kun noget koldt saa at jeg har Ild i Kakkelovnen; igaar var det imidlertid ganske sommerlig; Hvidtjørnen er ved at springe / ud og Seriner og Guldregn har allerede begyndt dermed. Imorges før Kl 6 tog Excellensen Holstein allerede ind til Kjøbenhavn, han havde været her fra Lørdag Aften. Han var meget livlig og behagelig. Den kjære Grevinde er mageløs god og opmærksom mod mig; hun og Greven da han var her, kom daglig og afhentede mig til Frokost og Aftensbordet, ledsagede mig om Aftenen til min Dør og sørgede for at der altid var smukke Blomster i min Stue. Her er en Duft af Lillieconvaller og de æbleduftende grønne Rosentræer. Fra Photographen Weller har jeg modtaget 5 forskjellige Aftryk af de Photographier han tog af mig i min Stue; Omgivelserne der træde smukt frem og give et malerisk Skue, men selv seer jeg meget gammel, affældig og tandløs ud, / det ene Portræt er nu aldeles hæslig, de fire andre finder jeg mig i, thi ligne gjør de vist; jeg er tilvisse i det sidste Aar blevet gammel uden paa; der er imidlertid i hvert Billede foruden Ligheden med mig, en Lighed med andre høist forskjellige Personer, saaledes med Bournonville, Thorvaldsen og - Phister. Vil De sende min hjertelige Hilsen til Deres Mand, Børn, Sophie Melchior, Blochs og hver som venligt tænke paa mig. Grevinde Holstein har paalagt mig at hilse Dem fra hende. - Siig mig om De og Deres Mand tænke paa at besøge Carl i Aarhuus! Deres Svigerinde, Frøken Jette er vel snart paa Hjemveien, med sin Reise-Rose? hils begge. Hjerteligst

Deres taknemlige, ærbødige

H. C. Andersen

--

[kuvert m poststempel 27.5. Skjelskør]

Fru D. Melchior
født Henriques.
Rolighed, gamle Kalkbrænderivei,
Østerbro, udenfor
Kjøbenhavn.

Tekst fra: Niels Oxenvad (også lig med microfilmscan 78, 245-48)