Dato: 26. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Ballin
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjør

den 26de Mai 1874.

Kjære Frøken Ballin!

Det er i Dag tredje Pintsedag, jeg maa sende Dem, Deres Frøken Søster og Fru Koppel min venlige Hilsen. Hr Candidat Oksen har vel sagt Dem at reisen gik meget heldig til Sorø, kun var jeg lidt svimmel hver Gang jeg steeg ud af Vognen. Med den unge Grev Holstein naaede jeg omtrent Klokken 4 Holsteinborg, det var et stormende Veir og noget koldt. Modtagelsen var saa hjertelig; jeg fik den afdøde Grev-/indes to Værelser i Stue-Etagen paa Solsiden ud til Haven og Stranden. Jeg har i de to sidste Dage spadseret alene om i Haven, været næsten en Time ud og føler mig meget styrket derved, ja jeg har allerede faaet en friskere Farve, saa at jeg ret haaber at dette Ophold paa Landet vil bringe min gamle Sundhed tilbage. Veiret er i dag aldeles sommerligt og stille, Skoven er deilig grøn. Haven pranger med Blomster, det samme er Tilfældet med mit ene Værelse, smukke Vaser prange med Blomster og friske Bøgegrene. Hils Hr Krohn og Hr Oksen, begge skulle snart faae Brev fra mig. Hils ogsaa Pigen Marie, hun var med eet borte da jeg reiste, jeg vilde have sagt hende Lev vel. Jeg vil haabe at De eller Fru Kopel benytter mit Forværelse medens jeg er borte og at Marie eller Deres Søster see til at Blomsterne der faae Vand. "Bladene" som sendes er De nok saa god at opbevare til min Hjemkomst om nogle Uger. Rimeligviis tager jeg da ud til Rolighed. Bevar Deres Sundhed og gode Humeur; tænk Alle med Venlig hed paa Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus