Dato: 22. maj 1874
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 22. 5. 74. Aften.

Hjerteligst velkommen kjære Conferentsraad! Med Tak for al Tillid og Godhed, ogsaa den der udtaltes i aftes i Deres kjære Brev skrevet igaar. Jeg haaber at De ganske disponerer over vores Søn saa at han bringer Dem velbeholden her til vort dyrebare gamle Hjem, hvor Alle glæde sig til at see Dem. Til daglig Brug er vores Middagstid lidt seen efter 5½ fordi Else hver Dag undervises af Skolelærer Westengaard fra 4 – til 5½, men netop imorgen kommer han tidligere og det er jeg glad ved fordi jeg antager at det efter Reisen passer og tjener Dem bedst at spise lidt tidlig for Exempel lidt over 4! – Med Hensyn til hvad De skriver om ikke at være langt borte fra Andre, da maa jeg bekjende at De – hvis De vil bibeholde det saaledes som jeg nu har indretted det for Dem, – ikke har nogen sovende Nabo i umiddelbar Nærhed, men over Deres Seng er en Klokkestreng, som lyder i Gangen udenfor og strax naar den røres hidkalder Husets Piger, Tjener m. m. som bo ud til den samme Gang. Det er min Svigermoders forhenværende Sommerværelser nede strax til venstre fra Indgangen i Borggaarden, som jeg meente maatte ligge lunest og bedst (uden Trappestigning). I Deres Dagligstue staaer rigtignok en stor kjøn gammel Bornholmer-Seng som hører til Værelsets uflyttelige Inventarium, medens jeg dog ansaae det for mere sternmende med Deres Smag at give Dem til Brug en af de almindelige Senge der alt tidligere nød den Ære at blive gjæsted af Dem. Modtag Børnenes Hilsen med lidt Blomsterduft fra Deres hjertelig hengivne og taknemlige

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus