Dato: 20. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Edmund W. Gosse
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 20 Mai 1874.

Kjære, meget ærede Ven!

I hele denne Uge har jeg følt mig mindre vel, ellers havde jeg bedet om Deres venlige Besøg, heller ikke i Dag har jeg det stort bedre, men da jeg tænker paa, om Gud vil, at komme ud paa Landet, flere Mile fra Kjøbenhavn og det allerede paa Lørdag, beder jeg Dem om De har Tid, da at see op til mig, helst mellem 3 og 4. Vil De bringe Hr. Provst Fog min hjerteligste Hilsen. Det gjør mig meget ondt at min Helbreds Tilstand ikke forunder mig at jeg kan være Dem til Tjeneste, men lever jeg og befinder mig bedre, naar De igjen kommer til Kjøbenhavn, da vil det være mig en stor Glæde at kunne vise Dem Tjeneste og Venlighed.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Til Hr Gosse.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost