Dato: 18. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 18 Mai 1874

Kjære Hr Cand: Oksen!

Naar De engang i morgen gaaer ud, vær da saa venlig at see op til mig, jeg vilde gjerne tale med Dem om Reisen til Holsteinborg og bede Dem, om De kan og Gud forunder mig Helbred, at følge mig til Sorø, hvor da Grevens Fuldmægtig indtræffer med Vognen og følger mig videre. Jeg vilde gjerne med Toget som afgaaer Kl 9, De vil altsaa indtræffe saa betids i Sorø at De kan besøge Hr Rosing, see Domkirken og være med Aftentoget igjen hjemme i Kjøbenhavn.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost