Dato: 15. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 15 Mai 1874.

Kjære Fru Melchior! Velkommen til "Rolighed"! Tak for de friske modne Jordbær jeg modtog igaar og de deilige grønne Bøgegrene der sendtes mig imorges; nu længes jeg rigtignok meget efter at see Skoven og vil Gud reiser jeg da ogsaa imorgen otte Dage til Holsteinborg. Deres Mand som igaar glædede mig med Besøg, viiste jeg et Brev jeg kort forud havde faaet fra Frøken Heinke, som bad mig bestille to Værelser til sig i Hotel Gustav i store Kongensgade, dette har jeg allerede ladet besørge. Hun kommer paa Søndag morgen, har sin Søster Otilie med og endnu en ung Veninde der har faaet Lyst til at gjøre Reisen [overstreget; med]; de ere altsaa hele tre. Jeg vil nu paa Søndag give dem Billetter til Udstillingen, der kunne de godt gaae alene og senere paa Dagen, f Ex Klokken 3, dersom ikke det kommer i Strid med Damernes Middagsspiisning i Hotellet, vilde jeg tage en Vogn og kjøre ud til "Rolighed", dersom De, kjære Fru Melchior, da er hjemme og vil modtage et kort Besøg af de tre? Frøken Heinke yttrede i sit Brev stor Beklagelse over at De ikke var i Byen, og spurgte om det dog ikke var saa langt borte at Rolighed laae, hun vilde saa inderlig gjerne see og hilse paa Dem. Nu, Veien er da ikke saa lang og jeg vil haabe at Veiret bliver saa godt at jeg nok kan føre dem derud, dersom det passer for Dem, kjære Fru Melchoir. Vil De imorgen give mig et Par Ord herom.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad