Dato: 13. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Brun Juul Fog
Sprog: dansk.
Kjøbenhavn den 13 Mai 1874.

Meget ærede Hr Provst Fog!

I dette Øieblik modtog jeg med Fodposten vedlagte Brev [Brev], med min fuldstændige Adresse, jeg aabnede det altsaa, det er fra den unge engelske Forfatter Hr. Gosse. Brevet selv har imidlertid overskrift til den høierværdige hr Provst Fog, jeg veed ikke ret hvad den kjære unge Mand mener, jeg veed ikke om det er et Brev til Dem eller mig, kan De udfinde det. De glæder mig vel med et Par Ord, Deres hengivne ærbødige.

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost